Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak jsme se v naší obci sčítali v roce 2011

Jak jsme se v naší obci sčítali

            Určitě si ještě vzpomínáte, že loňský březen byl měsícem, kdy se uskutečnilo sčítání obyvatelstva, domů a bytů, které probíhá vždy v desetiletých intervalech.

Až teprve nyní se mi podařilo získat některé údaje, ale výsledky potvrzují známou skutečnost, že statistika je přesný soupis nepřesných čísel.

Snad pouze počet obyvatel a jejich rozdělení podle věku odpovídá skutečnosti, ale jinak ve všech ukazatelích se nelze dopracovat k nějakému výsledku. Je to dáno především tím, že velká část obyvatelstva nepovažuje za nutné svěřovat se se svými osobními  údaji veřejnosti, čili neuvádět je ani v povinných sčítacích dotaznících.

Mě jako kronikáři je to líto, protože ve starých kronikách se dozvíte spoustu dat o jednotlivcích, o vzájemných rodinných vztazích, o finančních vypořádáních a mnoho dalšího, což dnes není možné. Ale plně to chápu, žijeme v době, kdy je tolik různých podvodníků, že by se jimi daly dláždit silnice a proto je zapotřebí mít se více na pozoru.

Nyní však několik údajů ze zmíněného sčítání, které říká, že v obci bylo 808 obyvatel, z toho 419 mužů a 389 žen. Stav obyvatel od roku 1991 kolísá přibližně ve stejné výši, mění se však věková struktura. V roce 1991 bylo dětí do 14 let celkem 191 a nyní tento počet klesl na 121. Naopak obyvatel nad 65 let máme nyní v obci 108 a před dvaceti léty 63. Až do věku 65 let převažují muži( počítáno i s dětmi), pak je více žen. Dále máme v obci 199 svobodných mužů a 148 svobodných žen, ženatých mužů je 161 a vdaných žen 158.

Co se týče vzdělání,  celkem 43 lidí neodpovědělo, z těch zbývajících je 45 vysokoškoláků, 124 maturantů a 280 vyučenců, zbytek má základní vzdělání.

Národnost a náboženská víra jsou citlivé údaje a tak zde jsou největší nesrovnalosti.Svou národnost neuvedlo 233 obyvatel, převažuje však národnost česká, rovněž tak téměř 400 lidí nepovažovalo za nutné uvést svou náboženskou víru, věřících je z celkového počtu obyvatel celkem 97.

Přejdeme-li nyní k domům, tak těch máme v obci 205, z toho je rodinných domů 123.Obydlených domů se uvádí 149 a neobydlených 49, z nichž 38 slouží k rekreaci.

Obydlených bytů je celkem 301, vybavení počítačem s internetem uvádí 140, v roce 2001 to bylo pouze 14 bytů. Ústřední topení je zavedeno ve 180 bytech, v 66 bytech se topí kamny, hlavním topným artiklem je dřevo ve 136 případech, uhlím a podobnými produkty se topí v 66 případech, 57 bytů topí elektřinou a ve 23 je zaveden plyn.

Oproti předcházejícím létům se podstatně změnila vlastnická struktura. Zatímco v roce 1991 vlastnilo dům 52 fyzických osob a 90 jich bylo ve vlastnictví obce nebo státu, pak v roce 2011 již bylo vlastníků fyzických osob 118 a naopak vlastník obec nebo stát pouze 14.

V období let 1991 až 2011 se v obci vystavělo celkem 22 domů.

Tolik tedy výtah ze statistického zpracování údajů, které jsme předložili při sčítání v roce 2011.