Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abecední pohled na loňský život v Černé v Pošumaví

 

Abecední pohled na loňský život v Černé v Pošumaví
Každým rokem v obci probíhá řada různých akcí, někdy je jich více, jindy méně, často si ani neuvědomujeme, že se někde něco uskutečnilo. Pokusil jsem se prakticky jenom část z nich vybrat a abecedně seřadit. A hned začáteční písmena nás vedou až ke konci roku.
Adventní období začalo slavnostním rozsvícením vánočního stromu, přes setkání se seniory a několika koncerty v kostele i v obřadní síni, až po půlnoční mši.
Skautská družina Berušky již po několik let dováží a po domácnostech roznáší Betlémské světlo, během adventního období se konají pravidelné bohoslužby, probíhá však i řada dalších církevních akcí, například se konala poutní slavnost a mše svatá s udělením novokněžského požehnání.
Čápi a Černá k sobě neodmyslitelně patří a rovněž v tomto roce tomu nebylo jinak. Naši zástupci se zúčastnili v Černotíně již desátého ročníku Hry barevných a samozřejmě nechyběly každoroční reje čarodějnic. Proběhly oslavy Dětského dne a na podzim Drakiáda, do mateřské školky přiletěla hodná čarodějnice Evelýna, která děti učila rozdílu mezi dobrým a špatným skutkem.
Muži fotbalisté se probojovali z okresní soutěže do okresního přeboru a bývalá fara, která je již majetkem obce se pomalu začíná rekonstruovat.
Grafit, který přinášel obci slávu, se již netěží a v Hasičárně, což je jakási zastřešená pergola, se konají během roku mnohé, nejenom hasičské akce. Ve školce děti prožily v červnu pravý indiánský den a do základní školy přibyla interaktivní tabule.
Již prakticky 40 let vyvíjí bohatou činnost oddíl jachtingu, kde se opět uskutečnila řada závodů. O nich, ale současně i o veškerém dění v obci, se vedou záznamy v kronice obce, která měla v podzimním období svou výstavu.
Léto v Černé v Pošumaví, jehož součástí je stále více oblíbený Lipnofest, přináší velmi rozsáhlý soubor kulturních a zábavných pořadů během celého léta.
Tradiční stavění a po měsíci kácení májky, masopustní zábavy, maškarní karneval anebo Mikuláš, to vše již získalo v obci svůj pravidelný ráz.
Během roku probíhala i soutěž o nejhezčí květinové okno a samozřejmě jednodenní Oslavy obce s bohatým programem pod pivním stanem.
Plavecké závody, pod pořadatelstvím Vodní záchranné služby, se uskutečnily za účasti účastníků mistrovství světa v Dolní Vltavici. V červnu se také konaly rybářské závody, jak pro dospělé, tak i pro mládež a setkaly se s úspěchem.
Po mnoha letech se v obřadní síni konal svatební obřad, a tak si starostka Irena Pekárková vychutnala tento pocit jako první v porevoluční době. Mnoho akcí, které zdaleka nelze vyjmenovat, pořádá a zajišťuje SPOZ, řadu dalších organizují ve škole a školce.
Obec Černá v Pošumaví je v současnosti především turistickou obcí, a tak je vlastně řada pořádaných programů určena i pro tento účel. Úprava půdního prostoru nad základní školou a její rekonstrukce na družinu je však již interní akce obce. Stejně tak jako pravidelné jarní a podzimní vítání malých občánků. Do podvědomí občanů již také plně vstoupila taneční skupina Vrtule, která se může pochlubit svými úspěchy i na mezinárodní scéně.
Své webové stránky má nejenom obec, ale od března samostatně i kronika obce. Rovněž i Zpravodaj obce změnil svou tvář i redakční radu a pravidelně měsíčně přináší občanům řadu informací. Třeba o tom, že je možno si prohlédnout v blízkosti hotelu Racek i malou zoologickou zahradu.
Toto je jen pár vybraných střípků z ročního koloběhu života v obci Černá v Pošumaví, a přestože se nejedná o žádné velké akce, přece jen je možno pozorovat neustálý ruch ve zdánlivě klidném venkovském prostředí.
Českokrumlovský deník: Pondělí, 9. Leden 2012, Strana 8