Jdi na obsah Jdi na menu
 


Centrum lipenské oblasti

19. 2. 2008

  Centrum lipenské oblasti

Obec Černá v Pošumaví se svými pěti přidruženými osadami a více než osmi sty obyvateli se postupně stala přirozeným centrem lipenské oblasti. Vodní nádrž je tady nejširší a poskytuje ideální podmínky pro sportovní vyžití, zejména jachting a windsurfing.
Významně zasáhla do života obce výstavba lipenské přehrady. Bylo nutno přerušit těžbu tuhy a vybudovat nové těžební pole, zaniklo velké rašeliniště v prostoru podél Vltavy, bylo nutno vykácet a vy-
těžit mnoho hektarů lesa. Byly zrušeny dva hřbitovy, zanikla obec Dolní Vltavice, Kyselov, částečně byla demolována i obec Černá. Další demolice probíhaly v katastru obce v letech 1955 -1957 v souvislosti s blízkostí státní hranice, čímž zanikla řada osad a samot. V roce 1949 byla zahájena výstavba lipenské přehrady, čímž prakticky zanikla Dolní Vltavice. Největší demolice objektů probíhaly v letech 1955 -1957, kdy celé vesnice a osady musely ustoupit přehradě. Cenné části kostela v Dolní Vltavici byly převezeny do
muzea v Českém Krumlově, vše ostatní pohřbila voda. Dnes je Dolní Vltavice částí obce Černá v Pošumaví a je čistě rekreační oblastí.
Dolní Vltavice
Jedním z významných míst regionu byla stará obec Dolní Vltavice (Untermoldau) s právem cla. Tamní kostel svatého Linharta je poprvé připomínán roku 1355. V souvislosti s vybudováním lipenské přehrady byla obec z větší části srovnána se zemí a zatopena, zbytek zůstal stát na břehu přehradního jezera. Bohatství jejího kostela připomíná v Alšově jihočeské galerii relikviář v podobě busty světce, plas-
tiky plné niterné krásy a vnější dokonalosti provedení, vyznačující se jemností rysů tváře, bezpochyby jedno z mistrovských děl jihočeské gotiky. Nejkrásnější ženské hlavy z Parléřovy doby jsou jakýmsi předznamenáním této busty z konce 14. století. Galerie uchovává i plastiku světce vzniklou kolem roku 1500 a pocházející ze zaniklé obce Bližná (Eggetschlag), která náležela také k dolnovltavické farnosti.
Změny
Hlavní změny týkající se Černé v Pošumaví od roku 1949 do roku 1959:
• přeložení silnice
• přeložení železničních tratí
•zatopení vesnic a osad -hlavně obec Dolní Vltavice, Hubenov, Slavkovice, Vyžbohy, Lhota, Kyselov, Jestřábí, Radslav, částečně Černá
•ukončení těžby tuhy v mokerské oblasti
• zánik velkých rašelinišť
• konec lesů v prostoru naplnění, kácení a vytěžení mnoha hektarů
• zrušeny dva hřbitovy v Černé a Dolní Vltavici
•mnoho demolic v obvodu obce.
Vliv na počasí
Samozřejmě, že rozsáhlá hladina lipenské přehrady změnila i ráz počasí. Dříve prý byly velmi často nejen v květnu, ale i v červnu ranní mrazíky. Jezero má podstatný vliv na vlhkost vzduchu, nedochází k tepelným změnám, rozdíly teplot se vyrovnaly.
Železnice
K 20. dubnu 1958, kvůli výstavbě lipenské přehradní nádrže a následnému zatopení území, byla trať v úseku Černá v Pošumaví - Horní Planá přeložena na levý břeh Vltavy. Pod vodou zmizely nejen grafitové drážky u Černé, zastávka Stögenwald, ale i říční meandr „Srdce Vltavy" u Horní Plané. Trať se tak v tomto úseku zkrátila ze 14 na 12 a půl kilometru. V některém obzvlášť suchém roce je možno u pře-
hradní nádrže Lipno zhlédnout zbytky bývalých grafitových drážek, existujících do doby zatopení vodami jezera v okolí Černé v Pošumaví. U silnice v Černé, v zátoce zvané Malé Lipno, bývají vidět základy budov bývalého závodu na zpracování grafitu, zbytky nakládací rampy, větvící se těleso drážky, která nakonec končila ve vodě. Na vyschlém dně je vidět spoustu zajímavých věcí, mj. hřeby, řetězy, podkladnice, zohýbané kolejnice, jakož i kolečko od důlního vozíku.
/19.2.2008/
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář