Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černá v Pošumaví a ochrana přírody

9. 6. 2010
Černá v Pošumaví a ochrana přírody
Českokrumlovský region může nabídnout všem návštěvníkům nejenom mnoho překrásných kulturních a historických památek, ale samozřejmě i krásnou a v mnoha případech neporušenou přírodu.
Vyjímkou není ani obec Černá v Pošumaví, která nejenže spadá z velké většiny do Chráněné krajinnné oblasti Šumava, ale v jejích dvou katastrálních územích, Černá v Pošumaví a Kyselov, se v současné době nachází tři přírodní rezervace a šest přírodních památek. Dovolte mi ve stručnosti malou procházku po těchto chráněných územích:
Přírodní rezervace Pláničský rybník se rozkládá na ploše 15,17 ha a vznikla v roce 1992 a nachází se zde cenná vodní vegetace, důležitý je výskyt vzácného mravence, příživníka, žijícího v hnízdech mravence lesního. Rybník je rovněž nejvýše položeným místem výskytu rozmnožování skokana zeleného a zřejmě i ropuchy obecné.
Na prostorách údolních rašelinišť v k.ú. Kyselov, kde se nachází vzácné chráněné rostliny a živočichové , byly v roce 1995 vyhlášeny rezervace Rašeliniště Borková a Kyselovský les.
Z přírodních památek je nejrozsáhlejší, v r. 1992 vyhlášené Velké Bahno, lesní prostor pod osadou Bližná, tvořený souborem smrkových olšin a několika rašelinišť se vzácnými druhy rostlin a živočichů  a které se rozkládá na ploše 85,57 ha.
Další přírodní památku tvoří na 55 ha Olšina v Novolhotském lese z roku 1992, což je komplex luk a podmáčeného lesa v blízkosti osady Plánička. Přírodní památka Slavkovické louky tvoří na 16 ha komplex prameništních a vlhkých luk se vstavačovitými rostlinami.
Kotlina pod Pláničským rybníkem je název další památky z r. 1992 na ploše 15 ha. Zde se jedná o luční rašelinné prameniště s významnou flórou. Poměrně známé jsou Muckovské vápencové lomy vyhlášené jako přírodní památka v r. 1992. V prostoru na ploše 3,38 ha se v minulosti těžil krystalický vápenec a tak vznikly tři jámy s podzemními komorami chráněné impozantními pilíři.
V katastru obce Černá v Pošumaví se rovněž nachází čtyři státem chráněné památné stromy, dvě lípy velkolisté, jedna u kaple Stinny u Dolní Vltavice ( z r. 1648) a druhá v osadě Radslav, dále jedna lípa malolistá rovněž u kaple Stinny, stejného data a dub letní v osadě Radslav.
Na území obce Černá v Pošumaví evidujeme rovněž několik památkových objektů kulturní a historické hodnoty. Jedná se o Schwarzenberský pivovar vystavěný v r. 1568 Jakubem Krčínem, dnes ovšem ve velmi zuboženém stavu, dále Dům čp. 39 postavený jako mlýn v témže roce, dále Kaple Stinny z r. 1648 u Dolní Vltavice, Kostel Neposvrněného početí Panny Marie z r. 1800, Socha sv. Jana Nepomuckého z konce 19.století a Portál vyústění Josefovské štoly z r. 1897.
Naší péči a ochranu si zaslouží i další památky jako kaple na Radslavi, kaple na Mokré a kamenný podstavec kříže na konci obce / t. zv. Kudlichův podstavec/.
V neposlední řadě se na území obce Černá v Pošumaví nacházejí i archeologické lokality pravěkých sídlišť z období mezolitu.
Chtěl jsem tímto článkem pouze připomenout podíl obce Černá v Pošumaví na kulturních, historických a přírodních hodnotách, které mohou obdivovat turisté a o které musíme pečovat vlastně všichni. Přestože jsem prakticky ve všech popsaných rezervacích a památkách byl osobně a spolu s ostatními památkovými objekty je znám, dovolil jsem si použít některé konkrétní údaje z webu ckrumlov.cz.
Českokrumlovský deník, 7.6.2010                                                                              
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář