Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další významný rodák

 

Další významný rodák
Při svém, téměř permanentním hledání všeho nového, co souvisí s historií obce Černá v Pošumaví, jsem vždy velmi spokojen, když se mi podaří najít a zjistit něco dosud neznámého a v archivu kronik neuvedeného.
Jedním z takových nových objevů, je informace o dalším významném rodákovi z naší obce, dosud žijícím lékaři a vědci prof. Václavu Seichertovi, který v dubnu letošního roku oslavil významné životní jubileum – 75 let.
                Prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc. se narodil 11.dubna 1936 v tehdejší  Černé na Šumavě a od roku 1961, kdy ukončil studia na fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity,pracuje v Anatomickém ústavu 1.lékařské fakulty UK v Praze. Na fakultě postupně obhájil dizertační práce kandidáta a posléze doktora věd. Pracoval jako asistent, odborný asistent, docent a v roce 1991 byl jmenován profesorem. Od roku 1969 do roku 1973 absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Utrechtu v Holandsku a v Khartoumu v Sudánu.
Od roku 1991 je profesorem normální anatomie,zabývá se vývojem končetin, cévního řečiště a růstem embryonálních orgánů se zaměřením na vznik vrozených vývojových vad.
Soustřeďuje  se na diferencovaný růst a posuny tkání, vlastně na vše, co obsahuje teratologie, což je vědní disciplína, která studuje příčiny a mechanizmy vzniku vývojových vad.
Tato témata jsou i základem jeho publikační činnosti, která je za 50 let jeho práce v Anatomickém ústavu velmi obsáhlá. Pan profesor si své publikace dokonce sám ilustruje.
                V současné době je emeritním zástupcem přednosty Anatomického ústavu a emeritním profesorem Anatomického ústavu 1. LF UK. Je naším významným představitelem oboru anatomie,spolupracoval s řadou vědeckých institucí doma i v zahraničí, byl členem Evropské teratologické společnosti a stále je členem České společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
                Jeho velkou zálibou je entomologie, je naším významným entomologem a sběratelem, členem Entomologické společnosti při Akademii věd ČR.
                Obec Černá v Pošumaví si váží svého významného rodáka, já sám se snažím jej kontaktovat, zatím však pouze přes sekretariát AÚ. Pan profesor již na ústav dochází nepravidelně a tak je poměrně obtížné se s ním spojit. Snad se mi podaří získat od něho časem více podrobností o jeho rodišti, byl bych tomu velice rád.
 
Českokrumlovský deník, 14.7.2011,