Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deset vlivných mužů na Pražském hradě

 

Deset vlivných mužů na Pražském hradě
                Dovolte mi, abych oproti svým zvyklostem, věnovat se většinou historii své domovské obce,sáhnul i do dějin, tak říkajíc, celostátních.
 Důvodem může být také to, že na základě různých zjištění, jsou znalosti našich dětí o historii své země poměrně slabé. Stejně tak mnoho dospělých se spokojí s konstatováním „ a k čemu mi to v životě je?, myslím, že o nic nepřijdu ,když to nebudu vědět“. Myslím si, že alespoň základní znalosti historie by měly patřit k výbavě každého člověka.
Z velkého množství historických dat  jsem si vybral naše prezidenty a pro oživení přidal vždy nějaký citát, kterým se prezentovali. Prezident republiky má v našich zemích dlouhodobou tradici a i když tento úřad je spíše reprezentativní, většina obyvatel ho vnímá jako nejvyššího představitele státu – proto i tento výběr.
                Od vzniku samostatné Československé republiky se v úřadě prezidenta vystřídalo deset mužů.
Prvním z nich byl Tomáš Garrigue Masaryk, prezident Osvoboditel a to v létech 1918 až 1935 a jeho nejznámější slogan je: „Nebát se a nekrást“. Vyučil se zámečníkem, byl kovářem, ale především velmi vzdělaným filozofem, pedagogem a politikem.
18. prosince 1935 byl druhým prezidentem zvolen Edvard Beneš, který však 5. října 1938 abdikoval, odešel do exilu a tam,v Londýně, vznikla v r. 1940 československá exilová vláda a Beneš byl ve funkci exilového prezidenta. Beneš byl rovněž filozof, ale též právník a úspěšný politik. Z jeho citátů jsem vybral: “Nakonec se vždy ukáže, že právě cesta pravdy, přímosti a poctivosti je cestou národního zájmu“.
                Po mnichovském diktátu byl 30. listopadu 1939 postaven do čela republiky právník Emil Hácha, který pak byl v době Protektorátu Čechy a Morava státním prezidentem a byl donucen podepsat souhlas s německou okupací. Háchovo motto bylo: “Nejcennější majetek státu jsou mladí lidé“.
                Po osvobození se vrátil do Prahy Edvard Beneš, byl potvrzen ve funkci prezidenta a v roce 1946 opět zvolen. Dne 7. června 1948 již však nedokázal čelit náporu KSČ a abdikoval.
                Do funkce prezidenta byl 14 června 1948 zvolen Klement Gottwald. Vyučil se truhlářem a pak pracoval ve stranických funkcích, za prezidenta Beneše byl předsedou vlády. Byl nazýván dělnickým prezidentem a také prezidentem sjednotitelem. Známý je jeho výrok: “Do Moskvy se jezdíme radit, jak vám, kapitalistům, zakroutit krkem“. V březnu 1953 zemřel.
                Hned nato, 21. března 1953 nastoupil dosavadní předseda vlády Antonín Zápotocký, vyučený kameník, ale také odborářský činovník a spisovatel. Známý byl jako „táta dělníků“ a nezapomenutelný je jeho výrok v rozhlase těsně před měnovou reformou: „Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří naši nepřátelé“.
                Po jeho smrti v roce 1957 se stal prezidentem dosavadní první tajemník UV KSČ Antonín Novotný, byl vyučený strojní zámečník a byl to vlastně jakýsi  génius funkcionářské průměrnosti, šedivá aparátčická myš. Z jeho doby se traduje výrok, že „maso bude v brzku“ a celá republika se pak ptala, kdeže vlastně to Brzko je.Pražské jaro 1968 však znamenalo jeho konec.
                Do funkce prezidenta byl v březnu 1968 zvolen Ludvík Svoboda, národní legenda, původním povoláním agronom, posléze celý život voják, velitel 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu, ministr národní obrany a pak znovu Gottwaldem zatracovaný. I přesto, že mu v únoru 1948 řekl: „Armáda půjde s lidem“. Nesouhlasil s okupací v r. 1968, odmítl kolaborantskou dělnicko-rolnickou vládu, posléze se však podřídil linii nastolené KSČ pod vedením Gustáva Husáka.
                Dne 29. května 1975 se stal prezidentem Gustáv Husák, právník a nejvzdělanější politik z komunistických prezidentů. Antonín Novotný o něm již dříve řekl: „Vy ho neznáte, ale až se dostane k moci, uvidíte, co je zač“. Husák skutečně moc v zemi upevňoval všemi prostředky, ve svých projevech vždy zdůrazňoval „ pevné spojenectvo so Sovietským sväzom a ďalšími bratskými socialistickými krajinami“. Svou řeč většinou končil provoláním: „Nech naša vlasť ďalej vzkvetá“.
                Přišla listopadová revoluce a 30. prosince 1989 byl prezidentem zvolen Václav Havel, který mohl ve svém prvním novoročním projevu kostatovat,že „naše země nevzkvétá, drazí spoluobčané“.
Havel je vyučený chemický laborant, vystudoval Gymnazium a je znám jako dramatik a spisovatel.
                Po rozpadu Československa se pak stal v roce 1993 i prvním prezidentem České republiky, kde ve funkci setrval do roku 2003.
                V roce 2003 byl desátým prezidentem zvolen Václav Klaus, dosavadní předseda Poslanecké sněmovny a předtím předseda vlády, spolu s T.G.M. jediní s titulem profesor. Klaus vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické a za jeho politické dráhy jsme slyšeli mnoho výroků, jako např. „Je obtížné rozlišit čisté a špinavé peníze, protože to na nich není poznat“. Anebo v r. 1999 pronesl: „Není potřeba přijímat zákony, protože drobné akcionáře ovládne neviditelná ruka trhu“.Jsou známy i jeho výroky o Evropské unii, jako: „Evropská unie je stejně nebezpečná jako bývalý Sovětský svaz“.
Tolik alespoň základní informace o našich dosavadních prezidentech, i když všichni nebyli naší chloubou.
 Českokrumlovský deník, 17.ledna 2010