Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historický pohled na školy v Černé v Pošumaví

24. 8. 2010
Historický pohled na školy v Černé v Pošumaví
 
Už je to tak na světě ustanoveno, že všechno musí jednou skončit a tak samozřejmě skončí i prázdniny a naše děti opět zasednou 1. září do školních lavic.
Před šedesáti pěti léty skončila druhá světová válka a po osvobození začala opět Československá republika obnovovat chod celého národního hospodářství. Se školstvím to ovšem nebylo tak jednoduché, všude nemohly děti začátkem září nastoupit do školy.
V obvodu dnešní obce Černá v Pošumaví bylo do té doby šest německých škol a znovuzřízení české školy přinášelo zpočátku řadu problémů. Jak to v jednotlivých obcích vypadalo, to je téma tohoto mého článku.
Povedlo se to nejdříve v samotné Černé na Šumavě, kde bylo vyučování zahájeno hned 2. září 1945, do zřízené Obecné školy začalo chodit osm českých žáků, první řídící učitelkou byla ustanovena Božena Vobrová. V budově školy byla od května ubytována americká armáda, která se však koncem srpna vystěhovala a vyučování mohlo začít.
Jako druhá byla dnem 1. října 1945 otevřena Obecná škola v Dolní Vltavici, kterou začalo navštěvovat deset dětí prvních českých dosídlenců. Rovněž i zde byla školní budova obsazena americkou a po ní i československou armádou a tak byla třída umístěna v budově čp. 15. Prvním řídícím učitelem byl Miroslav Sobotka, kterého po třech létech vystřídala Zdeňka Svobodová a po roce Antonín Bulán a posléze František Nejedlý.
V obci Mokrá, kde byla rovněž v budově školy umístěna americká armáda, to přece jen trvalo dva roky, než se budova dala do pořádku. Vyučování zde začalo 2. září 1947 a první vyučující pověřenou řízením Obecné školy byla Zdeňka Hůlková, po ní pak následoval Karel Tržil a jako další byl Jaroslav Cipín.
O rok později, k 1. září 1948, byla znovuobnovena jednotřídní Obecná škola v  Bednářích.Tam bylo zapsáno celkem 21 žáků, nakonec jich však nastoupilo pouze třináct, protože zbylí byli přeřazeni do Černé. Ředitelem školy byl ustanoven Jan Zajíček, do školy docházeli žáci z Muckova, Hostinné Lhoty, z Emrů a ze Slavkovic.
V obci Plánička začalo vyučování dnem 21. září 1952, do té doby docházely děti do Černé, ale na žádost všech obyvatel Pláničky, byla zřízena škola i zde. První řídící učitelkou, tehdy již Národní školy, byla Bohuslava Brunová.
Jako poslední byla zřízena škola v obci Bližná, kde bylo pravidelné vyučování zahájeno 19. února 1958. Bylo to rozhodnutí Okresního národního výboru v Českém Krumlově vzhledem k blížícímu se konci školy v Dolní Vltavici. Tam byla v té době škola ještě stále v provozu, ovšem problémy byly se stavem učitelstva a tak bylo rozhodnuto o zavedení střídavého vyučování. Znamenalo to, že dopoledne se vyučovalo v Bližné a odpoledne na Dolní Vltavici. Ředitelem školy v Bližné byl ustanoven Karel Havlíček, po něm pak převzala řízení školy Ludmila Pomejová. Stav žáků na Bližné byl v prvním školním roce celkem 31 žáků, kteří docházeli i z osad Jestřábí a Radslav.
Tolik krátký pohled na počátky školství v obnovené české Černé v Pošumaví od roku 1945.
24.8 – Českokrumlovský deník