Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krátce z historie jachtingu v Černé v Pošumaví

 

Krátce z historie jachtingu v Černé v Pošumaví
 
Český jachting oslaví v letošním roce 120 výročí svého vzniku.
 
Bylo to dlouho před tím, než se pole, louky, lesy, ale i mnoho vesnic a osad půvabné jihočeské krajiny naplnilo vodami Lipenské přehradní nádrže.Trvalo však ještě několik dalších let, než její vody začaly opatrně a sporadicky brázdit první jachty. Tehdy jachtaři objevili, že na našem největším přírodním jezeře jsou nejvhodnější podmínky a že voda, vítr a plachty nerozlučně patří k sobě.Na Lipně se sice pořádaly od roku 1963 pohárové i mistrovské závody v různých třídách, ale první místní plachtaři se začali objevovat kolem roku 1969.
Byli to usedlíci i chataři z míst kolem Lipenského jezera, ani se zpočátku neznali a ani neměli chuť se nějak organizovat. Přece jenom jich však dvanáct našlo k sobě cestu a ti tvořili základ budoucího oddílu, který vznikl v roce 1971 v Černé v Pošumaví.Ke vzniku oddílu a problémech, které začátky provázely, se již před třemi desítkami let v rozhovorech vyjádřil dlouholetý předseda jachtingu a duše celého oddílu Karel Smetana. Oddíl vznikl v Černé v Pošumaví právě proto, že zde byly a stále jsou podmínky nejpříznivější, zejména, co se týká šířky jezera. Oddíl byl tehdy součástí Tělovýchovné jednoty v obci, kterou posléze svými výsledky a úspěchy proslavil nejen v tehdejším Československu, ale daleko za hranicemi vlasti. Počáteční amatéři, bez pořádných lodí a dalšího vybavení, ale i bez potřebných zkušeností, se postupně objevují na předních místech výsledkových listin republikových i evropských přeborů.
Důležité bylo mít potřebné zázemí, vybudovat vlastní loděnici, zejména když se začíná vážně uvažovat o uspořádání mistrovství Evropy v roce 1973, jehož technickým zabezpečením byl oddíl jachtingu v Černé pověřen. Obrovský kus práce tehdy udělali členové oddílu, jejichž počet vzrostl na čtyřicet. Za pomoci MNV získali pozemek, v květnu začaly vyměřovací práce a na začátku srpna již byla stavba zastřešena.
Pořadatelem mistrovství Evropy ve třídě 420 v srpnu 1973 se poprvé stala TJ a oddíl jachtingu v Černé v Pošumaví. Svého úkolu se pořadatel zhostil jak po pořadatelské, tak hostitelské stránce na výbornou. ME se tehdy zúčastnilo 150 závodníků z 21 zemí, samotný rok 1973 byl dle členů oddílu rokem největší aktivity i největších úspěchů.
Rovněž v dalších létech navázal oddíl na dosavadní úspěšné výsledky, což přineslo i další rozvoj členské základny. V roce 1974 má oddíl 48 členů a v roce 1975 již 62 členů, Přemysl Vycpálek se stává přeborníkem ČSSR ve třídě „Q“, do přeboru ČSSR postoupili i Smetana a Dvořák, oddíl si amatérsky postavil v tomto roce 14 lodí a stále se pracuje na vybudování dalšího zázemí v loděnici.
V roce 1976 získal oddíl čtyři tituly krajských přeborníků, František Postl vybojoval na přeboru ČSSR dorostu druhé místo, oddíl má již 82 členů.
Úspěšná byla i další léta, Přemysl Vycpálek se opět stal přeborníkem ČSSR a byl mezi deseti nejlepšími sportovci Jihočeského kraje. Tělovýchovná jednota, především a jedině díky oddílu jachtingu získává tehdejší ocenění – „Vzorná“ a dokonce v rámci aktivity je vyhlášena na 1. místě, jako nejlepší v ČSSR.
Uplynulo přibližně čtyřicet let od doby počátků oddílu v Černé v Pošumaví, řada lidí stojících u zrodu již není mezi námi. Pamětníkem a legendou však zůstává velký nadšenec, propagátor i aktivní závodník MUDr. Alexandr Jegorov, CSc.který trávíval většinu volného času na vodě nebo v loděnici v Černé.Tento lékař- chirurg, člen Vodní záchranné služby, stavitel lodí, ale i mykolog a všestranně nadaný člověk, byl vedle Karla Smetany duší oddílu a své zkušenosti a znalosti předával vždy svým následovníkům.
Oddíl jachtingu v Černé se jednoznačně zasloužil o propagaci obce, která tak vešla ve známost nejen mezi příznivci jachtingu celého světa. Oddíl i nadále navazuje na svou úspěšnou minulost, zázemí loděnice doznalo podstatných změn a při pohledu na kotvící lodě si můžeme připadat přímo jako někde v mořském přístavu.
Českokrumlovský deník, 9.5.2013