Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osudy jedné budovy na hranicích v Kyselově

 

Osudy jedné budovy na hranicích v  Kyselově
 
Velmi brzy po listopadové revoluci v roce 1989 rozhodla vláda ČSFR o zrušení ženijně-technických zátarasů / zkráceně drátů/ na československo-rakouské hranici.
Znamenalo to rovněž, že došlo k zániku jednotek Pohraniční stráže zrušením zákona z roku 1951, Federálním shromážděním ČSFR v r. 1991. Původní jednotky pak  byly nahraženy Pohraniční a Cizineckou policií.
                V katastru obce Černá v Pošumaví, v katastrálním území Kyselov, se rovněž jedna z jednotek Pohraniční stráže nacházela. Jejím působištěm byla po celé roky, budova v Kyselově čp.33, která již před 2. svět. válkou sloužila jako celnice. Tehdy stála na hlavní silnici, která vedla z Dolní Vltavice ke státní hranici, byla vystavěna v roce 1934/ kolaudace proběhla 25. září t.r./ a postavila jí firma stavitele Augustína Křížka z Vodňan.
                Po válce, v r. 1947 byla v budově umístěna stanice SNB, v roce 1948 zde byla 1. pohraniční četa SNB, která byla pod správou 5. pohraniční roty SNB Horní Planá a vše patřilo pod 1. pohraniční prapor SNB České Budějovice.
                Od roku 1951, kdy došlo ke vzniku Pohraniční stráže, vznikla nejprve  1.rota PS Dolní Vltavice, patřící pod 1. prapor Vyšší Brod, vše pod 15. pohraniční oddíl MNB/ Ministerstvo národní bezpečnosti/, která se  během roku 1952 přestěhovala do Kyselova. V dalších létech pak probíhaly postupné  dislokace jednotek, takže od r. 1965 patřila 1. rota Kyselov pod 1. prapor Lipno a spolu s dalšími jednotkami tvořila 15. pohraniční brigádu MV.
V osmdesátých létech min. století byla na Kyselově 15. rota PS, patřící pod 3. prapor PS Lipno. Tehdy měla rota přibližně 70 pohraničníků a střežila jeden z nejdelších úseků sušické brigády, prostor sahal od Schwarzenberského kanálu až po Kozí potok, což bylo téměř 13 km.
                Dalšími podrobnostmi , které by se týkaly života pohraničníků se zabývat nebudu, bodem pozornosti je však budova, která je hodnocena jako jedna z nejlépe udržovaných bývalých rot PS a protože je poměrně hodně vyhledávána turisty, patří k jedinečným lokalitám svého druhu na pravém břehu Lipenské přehrady.
Kolem roku 1960 byly k budově přistaveny objekty hospodářského charakteru spolu s garážemi. Bývaly zde dílny a původně i stáje pro koně a samozřejmě i kotce pro psy.
V současné době je budova v majetku Krajského ředitelství Policie ČR, které usiluje o její prodej.
                Po vstupu České republiky do Evropské unie v r. 2004 se pohraniční režim částečně uvolnil, kontroly prováděné referáty Cizinecké a Pohraniční policie však zůstaly a využívaly prostor budovy.
Teprve vstupem do schengenského prostoru byly hraniční kontroly zrušeny, v prostoru Kyselova je sice volný pohyb, ale hraniční přechod, o který dlouhá léta obec Černá v Pošumaví usilovala, byl sice zřízen, pouze však pro cyklisty, malé motocykly a pěší turisty. Na druhou stranu, pro zachování krásné šumavské přírody, je to asi dobře.
Českokrumlovský deník 4.12.2010,