Jdi na obsah Jdi na menu
 


Procházka možnou budoucí naučnou stezkou v Černé

 

Procházka možnou budoucí naučnou stezkou v Černé
Černá v Pošumaví
 Žijeme v oblasti hojně navštěvované turisty, ať již pěšími nebo cyklisticky vybavenými, kteří stále více touží poznávat zajímavosti zdejšího kraje. Těmi jsou zde především přírodní rezervace, přírodní památky i další chráněná území, vlastně celá okolní zemědělská a lesní krajina. Kolem je i dostatek historických církevních památek, zejména křížů a božích muk, která se dočkala obnovení a opravy po roce 1990.
Oblast obce Černá v Pošumaví je sice protknuta cykloturistickými trasami, ale cyklisté by přivítali na trase větší množství informačních panelů, vhodně rozmístěných a na zajímavosti kolem upozorňujících. Na katastru obce Černá v Pošumaví najdeme takzvané infopointy, například u Muckovských jeskyň, na Radslavi, u jachtklubu i jinde, přesto je to stále málo a bylo by účelné informovanost rozšířit.
Z toho důvodu obec Černá v Pošumaví uvažuje o vytvoření některých účelových naučných stezek, které by propojily zajímavé úseky obce. Pokud by se dokonce podařilo získat část dotací z některých fondů, bylo by možné tyto plány a myšlenky uskutečnit.
Na požádání starostky obce jsem proto začal připravovat materiály, především z hlediska přírodního, vlastivědného, ale i hornického a geologického, neboť máme řadu míst tomuto charakteru odpovídajících.
Jako první jsem připravil návrh naučné stezky, která provede turisty z obce směrem na Slavkovice, Muckov a zpět přes Pláničku do Černé. Na celé trase dlouhé sedm kilometrů by bylo deset zastavení s informačními tabulemi. Čtenáře Českokrumlovského deníku bych si tedy dovolil pozvat k procházce, či projížďce touto stezkou. Seznámíme se pouze s obrysem trasy, podrobnosti by měly být vždy vyznačeny na informačních tabulích, spolu s potřebnými fotografiemi.
Po silničce, která je zároveň cyklostezkou, se dostaneme k prvnímu zastavení. Tím jsou boží muka, takzvaná Vatzlova kaplička, nazývána též Wirtova, a postavena v roce 1856, která byla zasvěcena ke cti „Marie pomocné“. Pokračujeme dále na Slavkovice, ležící v nadmořské výšce 740 metrů, založeny byly roku 1375 a jejich název býval též Budice. Muckovské vápencové lomy jsou již známé, jako přírodní památka byly vyhlášeny v roce 1990 a rozloha činí 3,38 hektaru. Jedinečné přírodní útvary a z přírodovědného hlediska cenná lokalita je však z bezpečnostního hlediska veřejnosti nepřístupná.
Dále přicházíme do osady Muckov, založené v roce 1518, dlouho patřící k rychtě Hořice, od roku 1900 pak samostatnou obcí. V roce 1939 zde žilo 188 obyvatel. Z Muckova směrem na Pláničku vidíme po levé straně jeden statek, který zbyl z původní obce Jámy, vzniklé roku 1530, první známá data jsou z roku 1869 pod názvem Kohlgruben, jako osada obce Planles.
Dostáváme se dále k rozcestí, kde na informační tabuli by měl být uveden Pláničský rybník, jako důležitá přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1996 a rozkládající se na ploše 15,17 hektaru na katastrálním území nejen Černé, ale i obce Světlík. naucna-stezka---planicsky-rybnik.jpg
 
VZNIKNE NOVÁ NAUČNÁ STEZKA? Možná podoba jednoho z informačních panelů po vzniku plánované naučné stezky okolím Černé v Pošumaví. Foto a grafika: František Záhora, Černá v Pošumaví
 
 
 
Hned v blízkosti je možno uvést informace o přírodní památce Kotlina pod Pláničským rybníkem, rozkládající se na ploše 14,61 hektarů a vyhlášené v roce 1992. Ta je však nyní součástí evropsky význačné lokality Pláničský rybník Bobovec na ploše 407 hektarů. Její součástí jsou i poblíž se vyskytující přírodní památky Olšina v Novolhotském lese a Rašeliniště Bobovec. Informace na panelech by tak nasměrovaly turisty k uvedeným místům, kam sice vede silnička, ale vjezd motorovým vozidlům je zakázán.
My pokračujeme po silnici dále a přicházíme k osadě Plánička, která je dnes pouze rekreační, její založení se datuje rokem 1530 a v roce 1930 se uvádí 230 obyvatel. Dnes je osadou obce Černá, stálí obyvatelé však žijí v druhé části Pláničky, zvané Plánička hájenka. Na křižovatce ve směru na Frymburk je postaven kamenný sloup se čtyřmi obrazy, který byl zasazen až po roce 1990.
Z Pláničky pak pokračujeme ve směru na Černou a přijdeme ke kříži, zastávce nazvané Kamenný kříž ve Volském lese. Ten nechala původně v roce 1890 postavit manželka sedláka z osady Jámy, Josefa Wenzla, který zde zahynul 12.října uvedeného roku.
Poslední zastávkou je Anderlova kaplička, boží muka již v blízkosti obce, kterou postavili Wenzel a Josefa Galistl z čísla popisného 21 a byla zasvěcena Matce Boží s jezulátkem.
Naše putování po navrhované naučné stezce je u konce. Všechny památky na trase jsou nejen hned po roce 1990 opravené, ale jejich rekonstrukce a další opravy pokračují nadále. Trasa naučné stezky by měla splnit svůj účel a přispět k obohacení vědomostí o obci i zdejším kraji všem, kdo se o tato místa zajímají.
Českokrumlovský deník:  ,20. Duben 2013