Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těžbě grafitu v Bližné odhalena pamětní deska

16. 10. 2010
 
Těžbě grafitu v Bližné odhalena pamětní deska
               


Ve svých článcích, uveřejňovaných v Českokrumlovském deníku, se v naprosté většině zaměřuji na historii především obce Černá v Pošumaví. Snažím se vybírat témata z různých oblastí života obce, což, jak se domnívám, je pro čtenáře pestřejší a zajímavější.


                Jestliže pohlédneme do historie obce, uvědomíme si, že existuje oblast naprosto mimořádná. Obec Černou v Pošumaví proslavila tuha. S dolováním a těžbou grafitu je její historie neodmyslitelně spjata a tam je také nejvíce zaměřena naše pozornost. V kronikách obce je, nejen pro normálního smrtelníka, ohromné množství poznatků, z kterých je možno čerpat, sám jsem zpracoval Sborník tuhových dolů, kde jsem veškerou dostupnou literaturu a další prameny, týkající se dolování grafitu, sestavil a uspořádal v jednom svazku, především pro lepší přehlednost.
                Sláva zdejších Tuhových dolů, kdysi nejvýznamnějšího světového producenta grafitu, postupně slábla, a z různých příčin, nejvíce však z důvodu zatopení Lipenskou přehradou, dolování skončilo. Těžba pokračovala v oblasti Bližné, kde od roku 1964 fungovala jáma Václav, v které dolování definitivně skončilo v r. 1998. Za celou dobu se v blíženském grafitovém ložisku vytěžilo přes čtvrt milionu suroviny.
Těžní věž jámy Václav a potřebné okolní budovy zůstaly až do roku 2009, kdy bylo rozhodnuto vše demolovat a rozebrat a celé místo důstojným způsobem zakončit.
V hlubinných  prostorách bývalého dolu se čerpá kvalitní podzemní voda a tak závod Šumavský pramen byl pověřen Báňským úřadem zabezpečit a provést všechny potřebné práce spojené s likvidací posledních zbytků dolování.
Těžní věž byla tedy rozebrána a převezena do Grafitového dolu v Českém Krumlově, kde čeká na další svůj osud. Na místě těžní věže je nyní železobetonový poval, kvůli odvětrávání dolu.
                Dne 17. září 2010 se sešli v prostorách bývalého dolu pozvaní, rovněž bývalí, horníci a další hosté, aby se důstojným způsobem naposledy rozloučili s místem, kde strávili většinu svého pracovního života. Vedoucí provozu Šumavský pramen Radek  Bouška seznámil přítomné se stavem prostoru, kde bude nadále jako připomínka na historii hornictví, umístěna pamětní deska, kterou na místě slavnostně odhalila starostka obce Věra Daňová.
                Definitivně tím skončila jedna z nejdůležitějších etap historie obce Černá v Pošumaví.
Českokrumlovský deník 16. 10. 2010