Jdi na obsah Jdi na menu
 


Transport vězňů přes Černou

Transport vězňů přes Černou v Pošumaví

Pochod smrti vedli krutí rodáci z Krumlovska

Černá v Pošumaví

 V krátkém doplňku bych navázal na seriál pana Jana Vaněčka Deset zastavení v květnu roku 1945 na Českokrumlovsku, který v těchto dnech vychází v Deníku. Tento transport vězňů, zvaný Pochod smrti, či též Hladový pochod, doprovázeli střídající se příslušníci domobrany (Volkssturmu) na jednotlivých úsecích.

Z Horní Plané do Černé to byl Hans Janak, který se narodil 2. června 1923 v Horní Plané a ještě před vypuknutím války se stal členem Hitlerjugend. V roce 1942 byl povolán do armády, na východní frontě byl těžce raněn a byla mu amputována noha. Na jaře roku 1945 se v hodnosti podporučíka vrátil domů a byl zařazen do Volkssturmu. Právě proto, že měl nejvyšší hodnost, byl 8. dubna 1945 určen velitelem transportu zajatců, které měl dovést do Černé v Pošumaví. Tak to popsal ve svém článku, Pochod smrti vedl v roce 1945 přes Horní Planou, publicista Jan Ciglbauer. Zde autor líčí i další podrobnosti celého Pochodu, ostatně celý článek vyšel 25. února 2014 právě v Českokrumlovském deníku.

Transport s vězni dorazil do Černé po jedenácti hodinách, o půlnoci, a zde předal Janak velení dalšímu výtečníkovi, Franzi Gramlingerovi. To již je jméno v Černé poměrně dobře známé, dokonce mám zaznamenán rozhovor s pamětnicí, která Gramlingera znala a pamatuje se i na procházející transport. Paní Marie Lomecká-Kholová totiž přes celé období války žila v Černé, na Jestřábí, a přestože měli všichni obyvatelé zakázáno dívat se z oken, dokud transport nepřejde, pamatuje si, že vězni byli prakticky kostry potažené kůží a že hlídači je popoháněli, tloukli a kopali do nich.

Franz Gramlinger byl jeden z nejhorších. Narodil se 10. listopadu 1896 v Hořicích na Šumavě, povoláním byl kolář a živnost převzal v roce 1930 od svého otce a provozoval ji na č. p. 43 v Černé v Pošumaví. Byl též účetním a jednatelem Spořitelní a úvěrové pokladny.

Jiří Záloha ve spise Českokrumlovsko a Kaplicko v letech 19381941 uvádí, že Gramlinger v době mobilizace v září 1938 uprchl do Rakouska, zde vstoupil do „freikorpsu“, tajné teroristické organizace, kterou vyzbrojoval i Wehrmacht, SS a SA. S freikorpsem se vrátil na české území a pronásledoval, trýznil a věznil české občany. Zúčastnil se též ozbrojeného přepadení pohraniční stanice v Kyselově.

Zajatce z pochodu smrti v dubnu 1945 odvedl do Dolní Vltavice, kam pochod dorazil kolem půlnoci. Zde zajatci přespali v kůlnách a 10. dubna 1945 v 7.30 hodin pokračovali pod jiným velením do Aigenu. V době vedení transportu byl Gramlinger příslušníkem Volkssturmu, SA a v NSDAP měl funkci Zellenleitera.

Za své činy byl Franz Gramlinger Mimořádným lidovým soudem v Českých Budějovicích 9. dubna 1946 odsouzen k trestu smrti, téhož dne byl také popraven. Stejně byl souzen i Hans Janak, který byl popraven 10. prosince 1946.

Českokrumlovský deník: Středa, 20. Květen 2015