Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učitelstvo a americký brouk

23. 7. 2009
 
Učitelstvo a „americký brouk“
Oběžník školského referátu Okresního národního výboru v Českém Krumlově, který vyšel v těchto dnech před 58 lety.
                Pokud chceme hovořit o historii konkrétního území, většina diskutujících posluchačů se domnívá, že tématem budou vzdálené dějiny, historie vzniku daného území, případně další vývoj během staletí.
Samozřejmě, že tomu tak ve většině případů bývá, ovšem seznámení s dnes už historickými událostmi po druhé světové válce, je rovněž zajímavé a většinou pro nás i přínosné. Je na místě si tuto dobu stále připomínat, nežilo se ve vzduchoprázdnu, udělalo se spoustu práce, ale většinou to nebylo ku prospěchu celé společnosti. Zvláště padesátá léta jsou známa svými excesy a totalitním jednáním, které mělo vliv na život mnoha spoluobčanů.
V souvislosti s tím bych zde uvedl jistý oběžník, který vydal školský referát Okresního národního výboru v Českém Krumlově dne 18.července 1951 a který apeloval především na učitele v tehdejším okrese.
„Záškodnická setba západních imperialistů – mandelinka bramborová – objevila se letos ve větším množství znovu. Má u nás spojence – vesnické boháče, kteří o bramborové kultury vůbec nepečují a jsou pomahači v zločinné práci západu v útocích na naši lidově – demokratickou republiku a proti našim dělníkům a družstevníkům. Vesničtí boháči jsou spojenci západních imperialistů a chtějí ohrozit výživu pracujících v naší republice a znemožnit plnění našich úkolů, výstavbu státu a pětiletého plánu.
Například u jednoho vesnického boháče ve Štěkři bylo v minulých dnech nalezeno veliké množství larev i brouků na jeho poli a zjištěno, že o bramborové porosty se tento vesnický boháč nestaral. Takových příkladů je na našem okrese více.
                Je v zájmu všech nás pracujících zabránit v této činnosti a jejich práci znemožnit. Proto je nutno přesvědčovat všechny drobné a střední rolníky, dělníky a ostatní pracující, o nutnosti hledání a ničení amerického brouka.
                Žádáme tímto všechny naše učitele, aby ihned účinně pomohli v akci propagační a organizační ve všech obcích a osadách okresu, vyvěsili v oknech školy a ve výkladních skříních obrazy mandelinky, ukázky larev a brouků v lihu / ovšem jen mrtvých/ s vhodnými nápisy a všichni se zúčastnili hledání mandelinky v hledacích dnech, t. j. 21 a 22 července, i když jsou na dovolené. Učitelé musí přesvědčovat občany, že je v jejich vlastním zájmu mandelinku hledat a hubit a že ten, kdo si nevšímá tohoto nebezpečí, stává se spojencem západních útočníků proti naší socialistické vlasti. Nabídněte pomoc MNV a pomozte v organizaci a propagaci.
                Věříme, že pomohou i děti z obcí, když jim objasníme účel boje, i děti, které jsou u nás v zotavovnách, a že nebude ani jednoho učitele, který by nevyvinul největší úsilí v boji proti americkému brouku.
                Ředitelé škol poučí všechny učitele a učitelky o jejich povinnostech vůči pracujícím venkova a měst. Zdůvodňujte všem družstevníkům nutnost boje proti mandelince a učiňte vše možné pro zabránění jejího rozšíření.
                Ve všech větších obcích a ve všech obcích, kde je JZD vyššího typu, se zřizují agitační střediska, odkud bude řízena agitační práce. Žádáme proto všechny učitele, aby se plně zúčastnili budování těchto středisek a byli iniciátory nového druhu osvětové práce na naší vesnici. Zprávy o tom, co jednotliví učitelé v protimandelinkové akci udělali, předloží ředitelé škol do 28. července 1951. Doufáme, že učitelé, nyní na dovolené, neodmítnou tuto pomoc v tomto vážném nebezpečí.“
                                                              
                                                                             
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář