Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na kronikáře Bližné

 

Vzpomínka na kronikáře Bližné Johanna Jungbauera
Skončil rok 2011 a pro každého kronikáře nyní nastává období „žní“. V příštích měsících musí zpracovat veškeré události, které během uplynulého roku pravidelně sledoval, aby budoucím pokolením byl poskytnut jakýsi obraz našeho současného žití. Přesně tak, jak to dělali již po staletí naši předchůdci, abychom my mohli zase čerpat z jejich kronikářských záznamů.
V obci Černá v Pošumaví se zachovaly pouze dvě staré předválečné kroniky psané samozřejmě německými kronikáři, a to Kronika obce Černá (Schwarzbach) a Kronika obce Bližná (Eggetschlag).
V tomto článku bych věnoval pozornost Kronice obce Bližná, respektive jejímu kronikáři Johannu Jungbauerovi, který ji začal psát přesně před devadesáti lety, tedy od 1. ledna 1922. Jako obecní radní vyhověl požadavku obecního zastupitelstva a ujmul se psaní kroniky, kterou v obci založili na základě vládního nařízení z 9. června 1921. Ovšem jak sám uvádí, pro přemíru práce na Obecním úřadě, mohl započít se svými zápisy až v roce 1925. V té době již věděl, že první revize obecních kronik na okrese Horní Planá se uskuteční v roce 1927, a tak ony zbývající dva roky byl pod velkým tlakem.
Revizi tehdy prováděl ředitel hornoplánské měšťanské školy a současně kronikář městyse Horní Planá Franz Fischer v zastoupení nepřítomného okresního školního inspektora Emila Benatzkyho. Nakonec se mu podařilo dát dohromady dostupné materiály o historii Bližné a při revizi vše dopadlo dobře.
Johann Jungbauer přitom ocenil pomoc právě při získávání historických dat, kterou mu poskytl Josef Reif (mimochodem rodák z Jam u Muckova), šéfredaktor, a s ním i Anton Schacherl, oba z českobudějovického nakladatelství Moldavia.
Kronikář Johann Jungbauer se narodil 9. června 1901 ve Vídni, po skončení školní docházky nastoupil k firmě Siemens & Schucker do učení v oboru elektromechanik. V roce 1918 se se svými rodiči přestěhovali právě do Bližné, kde převzali dědictví po jeho zemřelém dědečkovi v č. p. 20.
Jeho otec Johann byl totiž synem bývalého majitele usedlosti č. p. 5 v Bližné Josefa Jungbauera a jeho ženy Theresie, kteří si v Bližné v roce 1903 postavili usedlost č. p. 20. Matka našeho kronikáře, dívčím jménem Bartlová, pocházela zase ze sousední obce Radslav z č. p. 4.
Předmět dědictví, zmiňovaný dům č. p. 20 byl současně i hostincem a po smrti Josefa a Theresie Jungbauerových v roce 1918 je převzal právě Johann Jungbauer se ženou Karoline, rodiče zde popisovaného budoucího kronikáře. Ti v roce 1925 přistavěli k domu poschodí a po dvou letech předali majetek svému synovi Johannovi (kronikáři) a jeho manželce Marii. Tomuto domu s hostincem se také odjakživa říkalo „U starého Feichtla“, neboť ten dům postavil majitel domu č. p. 5 Feichtl.
Kronikář Johann Jungbauer pak postupně doplňoval do kroniky řadu historických dat a kronikářskou práci vykonával až do roku 1940, kde zápisy bez udání důvodů končí. Originál kroniky je psán německy kurentem a čítá celkem 252 popsaných stran. V roce 1994 kroniku přeložil z němčiny a přepsal Stanislav Jagr, do elektronické podoby jsem ji pak uvedl v roce 2006.
Každá kronika má svou vypovídací hodnotu, proto je pro mě blíženská kronika zdrojem stálých poznatků a poučení.
Českokrumlovský deník,  5.ledna 2012