Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zemědělská firma na Milné

22. 10. 2008

Zemědělská firma na Milné oslavila začátkem října patnácté výročí hospodaření na Lipensku.

Práce v zemědělství nebyla nikdy jednoduchá a jedná-li se o provozování zemědělské činnosti na Českokrumlovsku, nikdy nemůže konkurovat svou produkcí intenzivní zemědělské výrobě v úrodnějších oblastech.

Milná/ Má zde však nezastupitelnou úlohu, protože vedle základní zemědělské výroby jde rovněž o udržení rázu venkovské krajiny a skloubení s rozvíjejícím se cestovním ruchem a s ním všech navazujících aktivit.

Po roce 1990 docházelo postupně k privatizování stávajících Státních statků a začaly vznikat soukromé firmy. Pro ně bylo počáteční podnikání v této oblasti velmi složité, neboť tehdejší představitelé a privatizátoři tvrdili, že zemědělství není závislé na počasí a považovali jej za obor jako každý jiný, tím pádem podstatně klesaly dotace a firmy zápasily o přežití. Dlužno říci, že mnohým šlo však zejména o získání finančních prostředků bez ohledu na stav pozemků a ráz krajiny, který tomu v oné době odpovídal.Pokud však tyto firmy úspěšně hospodařily až do dnešních časů, pak jsou téměř hodny obdivu.

P r o s p e ru j í c í       f a r m a

Jednou z takových úspěšných firem v oblasti Lipenska je i zemědělská farma hospodařící na Milné, v katastru městyse Frymburk. Farma vznikla privatizací bývalého státního podniku Statek Frymburk v roce 1993 a rovněž se potýkala se všemi problémy tehdejších let. Po celou dobu si však vedla velmi dobře a každoročně se ziskem, na což si nyní , po patnácti létech, bývalí i současní zaměstnanci spolu s přizvanými hosty zavzpomínali. Majitel této rodinné firmy pozval většinu zainteresovaných nejen na slavnostní zakončení letošního hospodářského roku, ale především na připomínku 15. výročí hospodaření firmy. Setkání se uskutečnilo v restauraci U přívozu v Dolní Vltavici dne 10. října tohoto roku. Pozvaní bývalí vedoucí provozu, zástupci obcí a spolupracující hosté se z úst vedení dozvěděli, že farma i nadále velmi úspěšně hospodaří, v současnosti především na úseku chovného masného skotu.Mezi její doplňkové aktivity patří lesní hospodářství spolu s myslivostí a rovněž i rybniční hospodaření. Pozornost je však zaměřena na vhodnou údržbu krajiny, firma své pozemky obhospodařuje ekologicky a toto označení nesou i veškeré její produkty na které má každoročně vystaven potřebný certifikát. Rozvíjí se i investiční stavební činnost a pravidelně podle finančních prostředků je obměňován mechanizační park. Samozřejmě, že firma rovněž čerpá dotace potřebné k úspěšnému hospodaření, což se projevuje zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. Farma Milná v současné době hospodaří na téměř 1800 ha zemědělské půdy, přičemž začínala na 796 ha a chová celkem 970 ks skotu. Její činnost je zaměřena i na Muckově v katastru obce Černá v Pošumaví, na Malšínsku a úspěšně spolupracuje i se zemědělským družstvem Dolní Třebonín.

M y s l í      n a      l i d i

Důležité je však to, že firma pro svých 16 zaměstnanců vytváří stále lepší a příznivější pracovní a sociální podmínky. Nejenom, že průměrný plat ve firmě již dosahuje výše 18 600 Kč, ale svým zaměstnancům poskytuje každoročně naturální požitky,které tvoří pro každého 65 kg vepřového a hovězího masa ročně, na jaře každý dostává knedlíky a na vánoce kapra, každému zaměstnanci platí měsíčně 400 Kč připojištění, přispívá 30 Kč na obědy a mnoho dalších výhod. Zaměstnanci tuto snahu oceňují, jsou spokojeni a svou pracovní aktivitou přispívají ke stále většímu rozvoji firmy, což zase následně oceňuje majitel firmy. V duchu vzájemné spokojenosti se tak nesla i oslava patnácti let úspěšného hospodaření firmy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář