Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny ve vedení zemědělských podniků v roce 1989

Změny ve vedení zemědělských podniků v roce 1989

Rok 1989 bude v našich pamětích navždy zafixován jako rok sametové revoluce. Ta sice oficiálně začala 17.listopadu, ale již od samého počátku roku bylo znát, že vše k tomuto vyvrcholení spěje. Již v lednu proběhl tzv. Palachův týden, doprovázený demonstracemi, v letním období proniklo na veřejnost Několik vět a přestože se snažilo stranické a státní vedení co nejvíce omezovat a korigovat různá vystoupení disidentů a potlačovat demonstrace, bylo jasné, že režim pomalu odumírá.

Venkov ovšem není Praha a zejména zemědělci měli i v této době svých starostí dost.Přesto i zde přinesl rok 1989 podstatné změny, jak v pracovním koloběhu Statku Frymburk, tak na celém Agrokombinátu Šumava/AKŠ/.

Již počátkem roku byly na všech závodech a provozech navrženi a zvoleni delegáti, kteří se sjeli 14.března do Jízdárny českokrumlovského zámku, aby zde zvolili nového ředitele Agrokombinátu Šumava.Byl jsem též zvoleným delegátem za odštěpný závod Frymburk a stejně jako všichni ostatní jsem se rozhodoval mezi třemi navrženými kandidáty na ředitele.Těmi byli dosavadní ředitel AKŠ Ing. Bohuslav Olšan, výrobně-technický náměstek In.Vladimír Brablec a ředitel odštěpného závodu Vimperk Ing.Jaroslav Zámečník.Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že ze 409 odevzdaných hlasů jich nejvíce ( celkem 272) obdržel Ing.Jaroslav Zámečník a stal se tak novým ředitelem AKŠ. Celou svou profesní dráhu jsem prožil na šumavských statcích.Byl jsem vlastně svědkem rozvoje Oborového podniku Státní statky Šumava a poté Agrokombinátu Šumava, zažil jsem velké změny k lepšímu, ale občas byl vztah, nás „dole“ asi jako dnes k Evropské unii. Ing. Olšan byl dlouholetým a podle mě schopným ředitelem, přesto jsem dal hlas Ing. Zámečníkovi. Nejen proto, že měl dobré reference, coby ředitel Statku Vimperk, ale též proto, že to byl můj ročníkový spolužák na agronomické fakultě.

Vedle volby ředitele proběhla i volba 21 členné Rady pracujících, která tak měla zastupovat zájmy 880 zaměstnanců AKŠ a do níž jsem byl také zvolen.

O několik měsíců později došlo ke změně ředitele i na Statku Frymburk. Po dvacetiletém působení odešel do důchodu Stanislav Dvořák a od 1.června jmenoval ředitel AKŠ Ing.Zámečník novým ředitelem Ing.Bronislava Glogu, dosavadního technického náměstka, předtím vykonávajícího funkci hlavního zootechnika právě na Statku Vimperk. Jeho výrobním náměstkem byl jmenován zootechnik Statku Kájov Jaroslav Zámečník.

Změn v listopadu se již nedočkal Stanislav Dvořák, který v předvečer revoluce, 16.listopadu, zemřel. Dočkali se jich však téměř všichni aktéři, které popisuji. Pod tlakem zaměstnanců odstoupil koncem roku  ze své funkce na jaře zvolený Ing. Zámečník a řízením AKŠ byl od začátku roku 1990 pověřen ekonomicko-obchodní náměstek Ing. Jaroslav Vlasatý, který řídil podnik až do ukončení jeho činnosti.

Petice za odvolání některých funkcionářů a techniků probíhala i na Statku Frymburk a dopadla i na ředitele  Ing. Glogu.Byl nucen odstoupit a prakticky se hned z Frymburku i odstěhoval. Na všech provozech pak kolovaly archy, ve kterých lidé navrhovali kandidáty na nového ředitele. Kandidátů byl přesně dvacítka, zástupci Občanského fóra František Kundrát a Ing. Jan Novák mě po skončení přišli oznámit, že jsem získal nějvětší počet hlasů. Ředitel AKŠ Ing. Vlasatý  tedy s platností od 12.března 1990 jmenoval ředitelem Statku Frymburk Ing. Františka  Záhoru.

23.února